دسته: بهار 1390 – شماره 28

قضاوت زن

نویسنده : حاجی ده آبادی، احمد؛ (‎30 صفحه – از 7 تا 36 ) چکیده:یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حقوق زنان مسئله قضاوت زن می‌باشد .آنچه در مورد قضاوت زن منشا بحث است؛ اینکه...