دسته: بهار 1388 – شماره 20

استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه

نویسنده : فتحی، محمدجواد؛ دهقانی، علی؛ (‎22 صفحه – از 89 تا 110 ) چکیده:استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان)، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل...

تعدد زوجات

نویسنده : عبدی پور، ابراهیم؛ (‎24 صفحه – از 7 تا 30 ) چکیده:چندزنی یا تعدد زوجات واقعیتی اجتماعی است که ابعاد گوناگون آن می تواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در این...