دسته: تابستان 1380 – شماره 35

ژرف نگری پیرامون مکانیسمهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در حقوق ایران با اهتمام به اعلامیه های حقوق بشر

نویسنده : شریفی، محسن ؛ (‎20 صفحه – از 77 تا 96 ) خلاصه ماشینی: “به‌طور کلی مهمترین سؤالات‌ مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری(من البدو الی‌ الختم)عبارتند از این‌که:با کشف...

قاعده اضطرار

نویسنده : موسوی، سیدابراهیم ؛ (‎22 صفحه – از 55 تا 76 ) خلاصه ماشینی: “(2)-شیخ مرتضی انصاری،مکاسب،صفحه 120 (3)-میرزا محمد علی توحیدی،مصباح الفقاهه،تقریرات سید ابو القاسم خویی،جلد دوم صفحه 120 عدم صحت معامله...

بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضاییه در مقایسه با آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛ (‎14 صفحه – از 41 تا 54 ) خلاصه ماشینی: “د)چنانچه بگوییم قانونگذار در اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم‌ دولت را در...