دسته: بهار 1389 – شماره 69

جایگاه بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال آن (بررسی تاثیر گذشت شاکی قبل و بعد از صدور حکم قطعی در جریان یک پرونده ی کیفری)

نویسنده : کلانتری، کیومرث ؛ ذبیح الله زاده، فاطمه ؛ (‎14 صفحه – از 81 تا 94 ) چکیده:مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و...