دسته: بهار 1379 – شماره 30

بررسی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در امور کیفری به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر

نویسنده : آخوندی، محمود ؛ (‎26 صفحه – از 9 تا 34 ) خلاصه ماشینی: “برای اینکه بتوان این پرسش،پاسخ مقتضی داد و موضوع را صرفا از نظر علمی بیان کرد بهتر است به...