دسته: بهار 1377 – شماره 22

استحسان در نگاه ابن تیمیه (بررسی استحسان و دیگاه ابن تیمیه بر پایه رساله خود نگاشت او)

نویسنده : ساکت، محمد حسین ؛ (‎40 صفحه – از 87 تا 126 ) خلاصه ماشینی: “برای استحسان قیاس نمونه‌های زیرین درخور نگارش است:وقف زمینهای کشاورزی اگر کسی برای کاری نیک و خداپسندانه زمینی...

بزهکاری، احساس نا امنی و کنترل (بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی)

نویسنده : نجفی ابرندآبادی، علی حسین ؛ (‎42 صفحه – از 43 تا 84 ) خلاصه ماشینی: “-تدوین منشور کیفیت زندگی به منظور انسانی کردن امر توسعه شهرها و شهرنشینی و مبارزه علیه«کلان‌سازی»بناها در...