دسته: بهار 1373 – شماره 10

آشنایی با مجامع قضائی بین المللی: ساختارسازمانی دیوان دادگستری بین المللی

نویسنده : فدوی لنجوانی، سلیمان ؛ (‎8 صفحه – از 113 تا 120 ) خلاصه ماشینی: “دولتی که اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی را تصویب نموده باشد، لیکن عضو سازمان ملل متحد نباشد،می‌تواند تحت...

سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاه ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نحوه برخورد قوه قضائیه و رویه قضائی

نویسنده : نوری، رضا ؛ (‎8 صفحه – از 67 تا 74 ) خلاصه ماشینی: “مبحث چهارم-ایرادات و انتقادات وارد بر قانون تجدید نظر آراء دادگاهها: همچنانکه در متن این مقاله،بیان گردید بین مواد...