دسته: بهار 1371 – شماره 3

مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (بررسی دو اصل تعیین سرنوشت ملل و اصل مصونیت دولتها)

نویسنده : کمایستانی، کرم علی ؛ (‎20 صفحه – از 131 تا 150 ) خلاصه ماشینی: “بقلم:کمایستانی قاضی دادگستری مطالعه‌ای در اصول حقوق بین الملل‌ بررسی دو اصل: 1-تعیین سرنوشت ملل‌ 2-اصل مصونیت دولتها...

آیا ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور بااصل قطعیت و اعتبار حاکم دادگاه ها منافات و تعارض دارد

نویسنده : نوری، رضا ؛ (‎6 صفحه – از 125 تا 130 ) خلاصه ماشینی: “دکتر رضا نوری وکیل پایه یک دادگستری آیا ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای‌ کیفری 1 و 2 و شعب...

از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی)

نویسنده : فتاح، عزت ؛ مترجم : خطاطان، سوسن ؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین ؛ (‎28 صفحه – از 85 تا 112 ) خلاصه ماشینی: “این توصیهء سازمان ملل مسائل اساسی‌ را در خصوص...