دسته: پاییز و زمستان 1399 – شماره 63

امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران

نویسنده : کابری، محمد مجد ؛ نویسنده مسئول : انصاری، اعظم ؛ (‎29 صفحه – از 343 تا 371 ) چکیده:امروزه شروط مندرج در قراردادها به‌ویژه قراردادهای تجاری بین‌المللی در خصوص تعیین دادگاه صالح...

تعهدات دولت‌های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی

نویسنده مسئول : مشهدی، علی ؛ نویسنده : اکبری، نرگس ؛ (‎34 صفحه – از 309 تا 342 ) چکیده:رودخانه بین ‌المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی‌در‌پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است...

آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

نویسنده : صالحی، جواد ؛ (‎26 صفحه – از 283 تا 308 ) چکیده:سوخت‌رسانی، فعالیت مجاز و جلوه‌ای از آزادی دریانوردی است. رسیدگی به ابعاد مختلف سوخت‌رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد در صلاحیت...

مسئولیت بین‌المللی دولت کانادا به‌واسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حساب‌های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاه‌های امریکا

نویسنده : بذار، وحید ؛ (‎18 صفحه – از 265 تا 282 )چکیده:دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب‌های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا...

رهیافت دادگاه‌های داخلی پیرامون تحریم‌های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلند

رهیافت دادگاه‌های داخلی پیرامون تحریم‌های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلندنویسنده مسئول : کرم زاده، سیامک ؛ نویسنده : عابدینی، عبدالله ؛ (‎38 صفحه – از 199 تا...

اوراق بدهی بین‌المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین‌الملل

نویسنده مسئول : قنبری جهرمی، محمدجعفر ؛ نویسنده : به پیک، آرزو ؛ (‎28 صفحه – از 111 تا 138 ) چکیده:آزادسازی تجارت خدمات مالی و بین‌المللی‌شدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه...

اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در تحصیل دلیل در داوری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

نویسنده مسئول : بهمئی، محمد علی ؛ نویسنده : باستانی نامقی، رضا ؛ (‎38 صفحه – از 73 تا 110 ) چکیده:تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین‌المللی به شمار می‌آید...