دسته: بهار 1378 – شماره 24

قراردادهای دولت با بیگانگان مسأله تغییر یکجانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بین الملل معاصر

نویسنده : ا.ف.منیرالزمان ؛ مترجم : میرفخرایی، محمد جواد ؛ (‎48 صفحه – از 193 تا 240 ) خلاصه ماشینی: 5. نظامهای حقوقی عمده: ارزیابی مجدد از بررسی نظامهای حقوقی نمونه و عمدة جهان...