دسته: بهار 1373 و 1374 – شماره 18 و 19

مصادره غیر مستقیم در حقوق بین الملل و رویه دوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده

نویسنده : پیران، حسین ؛ (‎62 صفحه – از 385 تا 446 ) خلاصه ماشینی: دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، در پرونده سولاتایلز (Sola Tiles) به حق دولتها در حقوق بین الملل...

ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده : محبی، محسن ؛ (‎46 صفحه – از 89 تا 134 ) خلاصه ماشینی: به‌عبارت بهتر، همچنان‌که رویه بین‌المللی به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم حکایت می‌کند، بسیار پیش آمده است که دولتهای...

نابرابری دولتها در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای: تصورات و واقعیات

نویسنده : فلسفی، هدایت الله ؛ (‎36 صفحه – از 5 تا 40 ) خلاصه ماشینی: بدیهی است توصیف یکجانبة آنها از این نیرو نه‌تنها با عنصر ذاتی پیمان عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای سازگاری...