دسته: بهار 1365 – شماره 5

تحولات جدید حقوق بین الملل عمومی در مورد قانونی بودن آزمایشهای اتمی در دریای آزاد

نویسنده : شانتل برنیر ؛ مترجم : فیوضی، رضا ؛ (‎20 صفحه – از 43 تا 62 ) خلاصه ماشینی: بنابراین اگر دولت فرانسه بدون رضایت و موافقت استرالیا مبادرت به آزمایشهای اتمی نماید...