دسته: بهار 1364 – شماره 2

اجرای احکام دادگاههای خارجی بوسیله دادگاههای ایالتی و فدرال آمریکا

نویسنده : ادوایربرنشتاین ؛ (‎40 صفحه – از 171 تا 210 ) خلاصه ماشینی: برای نیل به این هدف به‌ بررسی این مسائل خواهیم پرداخت:رویه‌ها و خطمشی‌های اساسی‌ مربوط به شناسائی احکام خارجی،بررسی این...

نقد اجمالی رأی شماره 2-219-35 دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (تئوری دارا شدن غیر عادلانه و صلاحیت)

نویسنده : شیرازی، اکبر ؛ (‎30 صفحه – از 93 تا 122 ) خلاصه ماشینی: دکتر اکبر شیرازی نقد اجمالی رأی شمارهء 2-219-35 دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تئوری دارا شدن غیرعادلانه و...

تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بین المللی «دستور منع پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران

نویسنده : مجله هاروارد ؛ مترجم : محبتی، محسن ؛ (‎40 صفحه – از 53 تا 92 ) خلاصه ماشینی: کوشش نویسنده آن است که مفهوم«تقلب در معامله»را بعنوان یکی از موارد درخواست قرار...