دسته: تابستان 1365 – شماره 6

نکاتی پیرامون قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو (نظرات قضائی قضات دادگاه های حقوقی دو تهران)

نویسنده : نوبخت، یوسف؛ (‎8 صفحه – از 216 تا 223 ) خلاصه ماشینی: “موضوع بحث(4) آیا در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بین دعاوی خلع ید و تخلیه تفاوت است؟ نتیجهء...

دلیل در برابر انفورماتیک و تله ماتیک

(‎34 صفحه – از 140 تا 173 ) خلاصه ماشینی: “آیا میتوان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک‌ انفورماتیکی(لیستینگ،نوارهای مغناطیسی و دیسک و میکروفیلم خروجی‌ اردیناتور)مقدمات معتبر برای دلیلی دانست که در...

بحثی پیرامون مقاله قتل عمد شبیه عمد و خطأ محض و نکاتی چند درباره این مفاهیم

نویسنده : مرعشی، سید محمد حسن؛ (‎19 صفحه – از 104 تا 122 ) خلاصه ماشینی: “بطور خلاصه آنچه موجب قصاص میگردد-و موجب قصاص جز قتل‌ عمد نیست-ریختن خون پاکی است که میبایست محترم...