دسته: تابستان 1364 – شماره 2

اخبار آشنایی با دادگستری: گزارشی از چگونگی تشکیل و نحوه کار و فعالیت پلیس قضائی

گزارشگر : هاشمی؛ (‎10 صفحه – از 175 تا 184 ) خلاصه ماشینی: “با توجه به اینکه اصل تفکیک قوا در قانون اساسی اکثر کشورها پذیرفته شده است و نظر به اینکه طبع کار...

روش مطالعه و بررسی روابط بین المللی

(‎20 صفحه – از 111 تا 130 ) خلاصه ماشینی: “الف-داده‌های قابل اندازه‌گیری نخستین مسالهء ما اینست که:آیا همهء داده‌های مورد لزوم برای مطالعه،قابل‌ اندازه‌گیری هستند یا نه؟برای کمی ساختن مباحث و اندازه‌گیری داده‌ها،کوشش‌های‌...

وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست)

نویسنده : بجنوردی؛ (‎11 صفحه – از 71 تا 81 ) خلاصه ماشینی: “د-راه دیگر،راهی است که مرحوم آقای آخوند(ره)و جمعی دیگر از بزرگان(ره) در آن گام زده و فرموده‌اند:عقل است که بر لزوم...