دسته: بهار 1366 – شماره 9

علل توجیه کننده و شرایط استناد به نظریه حقوقی دارا شدن غیرعادلانه

نویسنده : س. خطاطان؛ (‎12 صفحه – از 165 تا 176 ) خلاصه ماشینی: “مثلا چنانچه کسی‌ خدماتی برای دیگری انجام دهد بدون آنکه موافقتنامه و قرارداری در اینمورد منعقد نماید یا آنکه بعد...

دادگاه حافظ قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : مهرپور، حسین؛ (‎14 صفحه – از 115 تا 128 ) خلاصه ماشینی: “قانونگذاری نیز که یکی از مهمترین وظایف نظام حکومت است،علاوه‌ بر اینکه با تصویت نمایندگان منتخب مردم و یا خود...