دسته: بهار 1364 – شماره 1

گزارشهای علمی و فنی آشنایی با دادگستری اخبار: آمار در دادگستری جمهوری اسلامی ایران

(‎8 صفحه – از 159 تا 166 ) خلاصه ماشینی: “به منظور آشنائی با طرح گرآوری تنظیم و انتشار آمار کارکرد که در تاریخ 36/01/02 شورایعالی‌ قضائی به تصویب رسیده و مقدمات طراحی سیستم...

حقوق بین الملل در برابر مسأله خسارات وارده به دولتها در گستره دریاها

نویسنده : حبیبی، حسن؛ (‎28 صفحه – از 109 تا 136 ) خلاصه ماشینی: “حقوق‌ بین‌الملل‌ در برابر مسألهء خسارات‌ وارده به‌ دولتها در گسترهء دریاها بسم تعالی‌ فهرست مطالب مبحث اول:مسائل مربوط به...