دسته: تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

مطالعه موردی سقط جنین عمدی ” حضرت محسن” از منظر فقه و حقوق کیفری و آثار مترتب بر آن

نویسنده : نصیری، رقیه؛ ربانی موسویان، سید علی؛ (‎29 صفحه – از 115 تا 143 ) چکیده:یکی از مسلمات تاریخی صدر اسلام، موضوع هجوم به بیت وحی بعد از نبی مکرم اسلام است. از...

تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران

نویسنده : توحیدی، مهرداد؛ احمدی، سید محمد صادق؛ دائی کریم زاده، سعید؛ نویسنده مسئول : شریف شاهی، محمد؛ (‎27 صفحه – از 87 تا 113 ) چکیده:بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد دارای استقلال، از...

ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری در حقوق جزای اسلامی

نویسنده : محمدبیکی، علیرضا؛ خدادی، ابوالقاسم؛ میرابراهیمی، سید علی؛ نویسنده مسئول : شیری ورنامخواستی، عباس؛ (‎25 صفحه – از 41 تا 65 ) چکیده:یکی از راه حل‌های جایگزین حل و فصل اختلافات و کاستن...

مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر

نویسنده : مرادی، معصومه؛ فهرستی، زهرا؛ نویسنده مسئول : یاقوتی، ابراهیم؛ (‎19 صفحه – از 167 تا 185 ) چکیده:چکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل...

بررسی تطبیقی عدول از صلاحیت‌ها در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه

نویسنده : قربانیان، عباسعلی؛ منصوری، سید مهدی؛ نویسنده مسئول : مزیدی شرف آبادی، علی؛ (‎24 صفحه – از 117 تا 140 ) چکیده:چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد...