دسته: 28 اردیبهشت 1373 – شماره 15

تأثیر سازمانهای غیردولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی

نویسنده : بیگ زاده، ابراهیم؛ (‎30 صفحه – از 293 تا 322 ) خلاصه ماشینی: üÂñùŞáþå úâøõâóíâñ ÑþéŞþÉ æĪñ» ù öÖ●þáâÂ-I ایجاد سازمانهای غیردولتی به مفهوم امروزی که به قرن نوزدهم باز می‌گردد در...

دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل

نویسنده : افتخار جهرمی، گودرز؛ (‎88 صفحه – از 55 تا 142 ) خلاصه ماشینی: حتی ایرادات مدافعات قانونی و حقوقی که طبق قوانین امریکا برای یک دولت خارجی وجود داشت،از قبیل استناد به«قانون...