دسته: بهار 1390 – شماره 11

مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان

نویسنده : هاشمی، سید محمد؛ عدالت جو، اعظم؛ (‎45 صفحه – از 199 تا 243 ) چکیده:مطالعه¬ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه¬ساز بهینه¬سازی قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. در این...

عملکرد سازمان بین المللی دریایی در زمینه ی مسئولیت و جبران خسارت زیست محیطی

نویسنده : مشیرپور، فریبا؛ (‎26 صفحه – از 173 تا 198 ) چکیده:محیط زیست پیرامون بشر مشتمل بر اجزای مختلف مانند دریاها، رودخانه¬ها، هوا، خاک و گیاهان همه به یکدیگر وابسته هستند و به...

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد اعلامیه ی یک جانبه ی استقلال کوزوو

نویسنده : فاضل، رضا؛ (‎16 صفحه – از 157 تا 172 ) چکیده:به دنبال صدور اعلامیه‌ی یک جانبه‌ی استقلال کوزوو و طرح سوال از سوی مجمع عمومی برای اخذ نظر مشورتی رکن قضایی سازمان...

امکان اعمال یک رفتار نامه اخلاقی برای عتیقه فروشان در ایران

نویسنده : ظاهری، علی رضا؛ (‎14 صفحه – از 143 تا 156 ) چکیده:سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، پدیده¬ای اجتماعی است که دارای ریشه¬های مختلف و ساقه¬ها وثمرات مختلفی است. نظام حقوقی اعم ازبین‌المللی...

بررسی مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در نظام عدالت کیفری

نویسنده : شیروی، مهسا؛ کیانی، مهرزاد؛ (‎22 صفحه – از 121 تا 142 ) چکیده:مقوله¬ی انحرافات جنسی، خاستگاه بروز آن¬ها و چگونگی مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتی است که به ویژه در...

بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» در حقوق جزای ایران

نویسنده : رهامی، محسن؛ آبانگاه، محمد؛ (‎42 صفحه – از 79 تا 120 ) چکیده:«بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهند...

تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

نویسنده : پیرهادی، محمد رضا؛ مرادی، صادق؛ پیرهادی، محمود؛ (‎40 صفحه – از 39 تا 78 ) چکیده:در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین تقریبا...