دسته: بهار 1390 – شماره 1

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی

نویسنده : احمدی، امینه؛ احقر، قدسی؛ منصوری، حمید رضا؛ ‏(24 صفحه – از 139 تا 162) خلاصه ماشینی: “جدول اولویت آموزشی استخراج شده حیطه توان‌مندی عمومی موضوع آموزش امتیاز ردیف آیین نگارش و مکاتبات اداری...

درآمدی بر جایگاه آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در نظام حقوقی ایران

نویسنده : اعظمی چهاربرج، حسین؛ ‏ (22 صفحه – از 31 تا 52) چکیده: به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آئین‌نامه مصوب هیات دولت...

سخن سردبیر

نویسنده : اعظمی چهاربرج، حسین؛ ‏ (2 صفحه – از 13 تا 14) خلاصه ماشینی: “شاید موضوعات خاص علمی مثل حقوق که خاستگاه آن عالم اعتبار است و امور اعتباری را در روابط اجتماعی و...