دسته: اندیشمندان حقوق

تحلیل جایگاه اصل صلاحیت جهانی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) و قانون مجازات اسلامی

نویسنده : فروتن، مصطفی؛ اشرافی، ارسلان؛ ‏ (20 صفحه – از 21 تا 40) چکیده: دیوان یکفری بین المللی با هدف جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکبین جنایات بین المللی به وجود آمده است....