دسته: بهار 1386 – شماره 23

موجز المقالات

مترجم : علیزاده، میرزا؛ ‏(9 صفحه – از 217 تا 225) خلاصه ماشینی: “>موجز المقالات تنبیهات حول الأوراق المسمای بالأمر بالدفع الدکتور أمیرحسین فخاری أستاذ فی کلیی القانون بجامعی الشهید بهشتی إن دفع النقود وکیفیته...

صلاحیت تخییری دادگاه محل استقرار بانک محال علیه در دعوای مطالبه وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره 688 – 1385/3/23 دیوان عالی کشور

نویسنده : عابدیان، میرحسین؛ ‏(14 صفحه – از 47 تا 60) چکیده: قانونگذار در دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قراردادها،علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده،دادگاه محل وقوع عقد یا...