دسته: بهار 1385 – شماره 19

موجز المقالات

مترجم : علیزاده، میرزا؛ ‏ (8 صفحه – از 239 تا 246) خلاصه ماشینی: “دراسی مقارنی عن صلاحیی تنفیذ الشروط الإجرامیی للعقود: لزوم إعادی النظر فی المادی الثلاثین بعد المأتین من القانون المدنی الإیرانی *...

نقش نظام قضایی بین المللی در حل و فصل اختلافات زیست محیطی و راهکارهای تحکیم دادرسیهای بین المللی در

نویسنده : Dionysia – Theodora Avgerinopoulou؛ مترجم : یزدانی، حسین؛ ‏(24 صفحه – از 215 تا 238) خلاصه ماشینی: “برخی از محاکم قضایی بین‌المللی موجود همچون دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، به...

ترجمه ها: هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه داوری تجاری بین المللی

نویسنده : Alan S.Reid؛ مترجم : خمامی زاده، فرهاد؛ ‏(18 صفحه – از 197 تا 214) خلاصه ماشینی: “در این حالت، قواعد داوری، بین‌المللی شد و اگر تعلق این قواعد به تمامی شرکت‌کنندگان تضمین می‌شد،...

ساز و کارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده

نویسنده : بیگ زاده، ابراهیم؛ ‏ (16 صفحه – از 45 تا 60) چکیده: هیجده سال پس از انعقاد کنوانسیون منع شکنجه، جامعة بین‌المللی تصمیم گرفت که پروتکلی را تصویب و به کنوانسیون مزبور...