نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیه

نویسنده : نقیبی، سید ابو القاسم ؛

(‎13 صفحه – از 63 تا 75 )


چکیده:
فقهای امامیه درباره میراث زوجه از زوج معتقدند که زوجه اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم و چنانچه فرزند نداشته باشد، یک چهارم را به فرض ارث می برد؛ اما در صورتی که زوج وارثی غیر از زوجه نداشته باشد. اختلاف نظر دارند؛ برخی بر این باورند که مازاد فرض زوجه از آن امام معصوم است و بعضی معتقدند به فقرای محل زندگی زوج متوفی داده می شود. برخی آن را در عصر حضور از آن امام معصوم و در عصر غیبت از آن زوجه می دانند. فقهای امامیه برای نظریات خویش به روایات استناد نموده اند؛ بنابراین مهم ترین مستند آرای مذکور روایات می باشد. در این نوشتار، نظریه تفصیل (رد مازاد فرض به امام در عصر حضور و رد آن به زوجه در عصرغیبت) محصول جمع مقبول بین روایات به شمار آمده است. پذیرش این نظریه به توسعه حقوق مالی زوجه در فرض فوت زوج می انجامد و به عنوان سیاست حمایتی اسلام در نظام حقوق زن و خانواده قابل شناسایی است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code