مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم

نویسنده : عظیم زاده اردبیلی، فائزه ؛

(‎23 صفحه – از 5 تا 27 )


چکیده:
قرآن کریم اصل حسن معاشرت را اصل حاکم بر روابط زوجین می داند و 39 آیه در قرآن لفظ «معروف» را که نماد معاشرت زوجین در کانون خانواده می باشد، تکرار می نماید. اصل معروف موازنه ای را در نظام خانوادگی برقرار می سازد و معاشرت به معروف، معاضدت و تشیید همان چیزی است که قوانین جمهوری اسلامی ایران زوجین را ملزم به رعایت آن می نماید. اساسی ترین سؤال در طرح حسن معاشرت زوجین این است که جایگاه و مصادیق اصل حسن معاشرت در قرآن کریم چگونه تبیین شده و چه آثار حقوقی دارد؟ حسن معاشرت تبلور حاکمیت اصل معروف در زندگی است که مایه استحکام بنیان خانواده می باشد. عمل به معروف در تمامی ارتباطات زوجین و حتی نحوه ارتباط والدین با کودک سایه انداخته است. از مصادیق اصل معروف در نظام حقوقی خانواده می توان تامین نفقه زوجه و طفل، رعایت معروف در حین طلاق و پرداخت حقوق زوجه بعد از طلاق، عمل به معروف و رعایت حسن معاشرت از سوی زوج و زوجه را که در تحکیم مبانی خانواده نقش بسزایی دارد، نام برد و از آنجا که خانواده مهم ترین تجلی گاه اصل معروف می باشد، خداوند متعال زوجین را به رعایت این اصل توصیه می نماید و همواره ایشان را به کسب فضایل در روابط مشترک دعوت می نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code