عدالت از منظر امام خمینی و شهید صدر

نویسنده : حق خواه، منیره ؛

(‎29 صفحه – از 112 تا 140 )


چکیده:
عدالت به عنوان یکی از مهمترین مسائل علوم معرفتی و علوم اجتماعی همواره مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. مفهوم عدالت در دو حوزه علوم اجتماعی و علوم معرفتی (فلسفه، کلام، عرفان) از جهتی مشترک و از جهتی متفاوت است. عدالت در هر دو حوزه صفت فعل و رفتار است اما در علوم معرفتی، صفت باری‌تعالی و یا صفت انسان کامل و یا صفت جهان هستی است و در علوم اجتماعی، عدالت، صفت رفتارها، روابط و قوانین بشر است. امام خمینی و شهید محمد باقر صدر دو عالم بزرگ شیعی با احاطه به علوم معرفتی و علوم عملی اسلام سعی وافری در تبیین ارتباط این دو مقوله از جهت «هست» و «باید» داشته‌اند. در این مقاله با ارائه دیدگاه‌های این دو بزرگوار، عدالت به عنوان حقیقتی متجلی در عالم هستی و در عین حال هدف شریعت در دو بعد فردی و اجتماعی معرفی و نقطه نظرهای ایشان در خصوص راهبردهای تحقق عدالت، تبیین خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code