درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام

نویسنده : حکمت نیا، محمود ؛ کاظمینی، محمد حسین ؛

(‎28 صفحه – از 68 تا 95 )


چکیده:
شناخت «مساله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساسا مساله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مساله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مساله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مساله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مساله و نظریه علمی که خاستگاه مساله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مساله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مساله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مساله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مساله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تالیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code