امام صادق(ع) و نظام سازی در اجتهاد

نویسنده : میرخانی، عزت السادات ؛

(‎30 صفحه – از 33 تا 62 )


چکیده:
بحث از صناعت اجتهاد و اسلوب استخراج حکم و تشخیص موضوع، فن دسترسی به کبریات قضایا در حل صغریات‌، نحوه برخورداری از اجتهاد مناسب با نیاز امروز بشر، آشنایی با تحولات تاریخی مربوط به اجتهاد در اسلام و بالاخره کیفیت نظام‌سازی در اجتهاد شیعی از مسائل مهمی است که در عصر کنونی به واسطه ضرورت‌های فردی و اجتماعی مورد تعامل قرار می‌گیرد. از طرفی طرح شبهات وارد شده در نحوه پاسخگویی مجتهد، اصول و مبانی پایدار این فن، میزان توسعه در اصول و قواعد راهبردی اجتهاد از مواردی است که پردازش موضوعات مذکور را ضروری می‌نماید. در این نوشتار اهتمام بر ارائه شیوه نظام‌سازی و دستمایه‌های اجتهاد شیعی است؛ ضمن آنکه نحوه کارآمدی آن در حل مسائل فردی و جمعی بر اساس آموزه‌های امامان معصوم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بویژه آنکه حوادث میان زمان رسول‌ خدا(r) و امیرمؤمنان(u) با عصر‌صادقین(u) موجباتی را برای سازماندهی، استحکام این اجتهاد بر مبنای کتاب و سنت و عقل بما هو عقل در برابر اجتهاد ناصواب از سوی امام صادق(u) پایدار ساخت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code