حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر)

نویسنده : قادری، سیدعلی ؛

(‎20 صفحه – از 77 تا 96 )


چکیده:
طرح مقاله حاضر در این شماره که توسط مولف تهیه و در موسسه شرق شناسی هامبورگ قرائت گردیده است م یتواند بستری جهت نشر نگا ههای متکثر و متنوع از ایجاد کرده و مخاطبین» حقوق بشر «مناظر مختلف به لای ههای پنهان و آشکار کلید واژه خاص و صاح بنظران اهل فن را به چالش کشیده و آرائی علمی و تخصصی را به دنبال داشته باشد، رهیافتی که دستمایه آن م یتواند به غن یتر شدن مباحث مربوط به حقوق بشر بیانجامد. چرا که به نظر مولف، گر چه ا کثریت روش نفکران و دول تمردان در بیشتر جوامع به رغم آ نکه نم یتوانند مبانی آن را با مغالط‌های که در کلید واژه آن اتفاق افتاده با مبانی اعتقادی خود به طور کامل منطبق سازند اما بنا بر مصالحی پاره کردن آن به مصلحت نمی‌باشد و اساسا نمی‌توان به آن بی‌اعتنا بود و به طور کامل بی‌خاصیتش انگاشت، اما باید توجه داشت که نمی‌توان آن را به تمامی اجرایش کرد که به تمامی اجرا شدنی نیست و نه می‌توان به تمامی اجرایش نکرد و به تمام بندهای آن معترض بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code