بررسی تطبیقی امکان مطالبه خسارت از گرانفروشان توسط خریداران غیر مستقیم در حقوق ایران و امریکا

نویسنده : اصغری جبرهنده، ابوطالب ؛ صالحی گورابسری، محمدرضا ؛ میرزانژاد جبرهنده، فاطمه ؛

(‎11 صفحه – از 110 تا 120 )

چکیده:
اقامه دعوی به جهت ورود خسارت و زیان به اشخاص از حقوق مسلم آنان در هر نظام حقوقی محسوب می گردد. از آنجا که گران فروشی سیاست های دولت در زمینه ی تنظیم بازار را بر هم زده و رفاه اقتصادی شهروندان جامعه را دچار مخاطره می کند، لذا ارتکاب آن با برخورد جدی حکومت مواجه می گردد . در صورتی که شرکت های بزرگ تجاری و تراست ها اجناس خود را گران تر از حد معمول به بازار عرضه داشته و هرکدام از واسطه ها نیز بر پایه قیمت اولیه به آن بیافزایند متضرر اصلی تنها مصرف کننده ی هدف خواهد بود. بی گمان علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری، ایجاد حق برای مصرف کننده به منظور اقامه دعوا علیه شرکت گران فروش به جهت جبران ضرر و زیان می تواند عاملی بازدارنده محسوب گردد. اما به جهت نبود رابطه ی معاملی مستقیم میان خریدار و شرکت مبدا، اقامه این دعوا با چالش هایی مواجه است. در کشور ما با تکیه بر همین دلیل جبران چنین خسارتی پذیرفته نشده اما در کشور امریکا با فشار تشکل های حامی مصرف کننده هم ایالات و هم کنگره ملی امریکا مجور به پذیرش آن شدند. حقوق دانان امریکایی نیز این حوزه را به تفصیل مورد بررسی قرار داده اند. در بررسی جبران چنین خسارتی ابتدا تبیین مفهوم گران فروشی و تلفیق آن از سایر مفاهیم مشابه در حقوق و مقررات کیفری ایران و امریکا، و سپس سیر پذیرش این موضوع در حقوق امریکا، لزوم اثبات ورود ضرر به مصرف کننده و … ضروری می نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code