وضعیت نمایش آثار خارجی در نظام حقوقی ایران

نویسنده : حیدری، لادن؛ هداوند، مهدی؛

(‎16 صفحه – از 95 تا 110 )


چکیده:
در حال حاضر حمایت از آثار سینمایی داخلی مشمول قانون حمایت حقوق از مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ١٣٤٨ میباشد. واقعیت این است که علیرغم این که قانون مذکور آثار سینمایی خارجی را مورد حمایت قرار نمیدهد و با وصف این که جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون برن نمیباشد و آثار سینمایی متعلق به پدیدآورندگان خارجی در قلمرو ایران (جزء در صورت وجود معاهده متقابل ایران با سایر کشورها) قابل حمایت نیست ، اما در عمل و در مواردی، حمایت های به عمل آمده از آثار سینمایی خارجی در نظام حقوقی ایران فراتر از قانون موصوف میباشد. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی نظام حقوقی ایران در خصوص نمایش آثار سینمایی خارجی و تبیین مقررات خاص آن ها به این پرسش ها پاسخ دهیم که با عنایت به عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن ، رم و سایر معاهدات مانند معاهده کپیرایت وایپو و تریپس چرا و چگونه از حقوق پدیدآورندگان آثار سینمایی خارجی در ایران حمایت میشود؟ و آیا این حمایت بر اساس معیارهای موجود منطقی و مطلوب است ؟ تاثیر این امر بر صنعت سینمای ایران چیست ؟ در صورت الحاق ایران به کنوانسیون برن یا تصویب قانون جدیدی در زمینه مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط ، چه تغییراتی در وضعیت موجود صنعت سینمای کشور خواهیم داشت ؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code