مطالعه ی تله مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی

نویسنده : ساعی، سید محمد هادی؛ ثقفی، مریم؛

(‎24 صفحه – از 143 تا 166 )


چکیده:
تله مدیسین به معنای پزشکی از راه دور یکی از طرق ارائة خدمات بهداشتی درمانی است که با استفاده از فناوری نوین و تجهیزات مدرن ارائه می شود. تله مدیسین خدمات گسترده ای نظیر مشاورة از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را در بر می گیرد. ارائة خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانة آنان از نحوة ارائة خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است. ارائه کنندگان خدمات تله مدیسین گاه پزشکان و گاه مراکز درمانی هستند. زمانی که این خدمات توسط پزشکان ارائه می شود طرف قرارداد بیمار، پزشکی است که برای مثال به مشاوره یا درمان اینترنتی و آن لاین او می پردازد و مسوولیت این پزشک نیز گاه در قالب مسوولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات قراردادی و گاه در قالب مسوولیت قهری ناشی از خطای او محقق می شود. در مقابل هنگامی که خدماتی نظیر جراحی از راه دور به بیمار ارائه می شود، مرکز درمانی که جراحی در آن واقع می شود، طرف قرارداد بیمار است. با وجود این که در این فرض رابطة قراردادی میان بیمار و پزشک راه دور متصور نیست اما مسوولیت خطاهای پزشک به صورت تبعی و بر اساس مبانی ای نظیر مسوولیت کارفرما، مسوولیت جانشینی و نمایندگی ظاهری با مرکز درمانی مطرح می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code