مطالعه تطبیقی رابطه حقوقی انسان با بافت‌ها و نمونه‌های آزمایشگاهی

نویسنده : رحمانی منشادی، حمید؛ عباسی، محمود؛ جلوداری بردستان، داوود؛

(‎34 صفحه – از 65 تا 98 )


چکیده:
پیشرفت های اخیر دانش بیوتکنولوژی در زمینه دانش سلولی و ژنتیک ، منجر به ایجاد چالش های غیرقابل پیش بینی در خصوص حق سلطه افراد و کنترل آن ها بر اجزا و بافت های بدن خود شده است . توانایی مطالعه ژنتیکی اجزا و بافت های انسانی اهمیت علمی آن ها را دگرگون ساخته و از طرف دیگر بهره برداری تجاری از بافت ها و نمونه های انسانی به یکی از مسائل مبرم روز بدل گشته است . در عین حال وضعیت حقوقی بافت ها و نمونه های انسانی هنوز مبهم است و در نتیجه حقوق و اختیارات اشخاص بر این اجزا در هاله ای از ابهام قرار دارد. مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای مختلف نشان دهندة آن است که تغییر نگرش در این خصوص امری انکارناپذیر است . مالکیت میتواند یک ابزار حقوقی قوی و قابل توجه در کنترل و حمایت از منافع و حقوق اشخاص در خصوص بافت ها و نمونه های انسانی تلقی شود. البته حق مالکیت مانند دیگر حقوق قانونی مطلق نیست و قانون گذار باید بر مبنای حفظ نظم عمومی آن را در خصوص اجزای بدن تحدید کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code