مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا

نویسنده : مقدادی، محمد مهدی؛ دلاوری، محمدحسین؛

(‎48 صفحه – از 99 تا 146 )


چکیده:
افشای اسرار پزشکی یکی از مباحث مهم اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی است . حفظ اسرار از جمله حقوق شناخته شدة بیمار است که در منشور حقوق بیمار اکثر کشورها و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است . بیگمان ، حفظ اسرار از موجبات اطمینان بیماران به پزشکان و مراجعه به آنان است و عدم توجه به این امر، سبب سلب اعتماد بیماران نسبت به پزشکان ، کاهش راست گویی و عدم مراجعه به آنان در بسیاری از موارد خواهد شد. بدین جهت ، نقض این حق شناخته شدة بیمار نیز از جمله مسائل مهم حقوق پزشکی است . هدف از تدوین این مقاله بررسی مسوولیت مدنی ناشی از افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و حقوق کشورهای کامن لا است . با وجود این که درحقوق ایران زمینه شناسایی مسوولیت افشای اسرار پزشکی و شرایط و جبران خسارات آن از نظر تقنینی وجود دارد، لیکن در عمل کم تر شاهد چنین دعاوی و احکامی در نظام حقوقی ایران هستیم .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code