مبانی طبی، حقوقی و فقهی تعیین ارش ناتوانی جنسی در زنان آسیب نخاعی

نویسنده : خامسی پور، فرسیما؛ قدوسی، آرش؛ میر حسینی، سید مجید؛ نیک دوستی، مجتبی؛

(‎24 صفحه – از 89 تا 112 )


چکیده:

تغییراتی که پس از آسیب نخاع ایجاد میشود، بر فعالیت جنسی تأثیرگذارند. از جمله مشکلات جنسی ایجادشده بر اثر آسیب نخاعی در زنان، ناتوانی جنسی (سرد مزاجی زن) است. این مقاله به بررسی این موضوع و مبانی و مسائل پزشکی، حقوقی و فقهی آن پرداخته است. قانونگذار در خصوص زوال منافع و ازجمله از بین رفتن لذت مقاربت زن یا مرد، صریحا دادن ارش را لازم دانسته است. همچنین بررسی منابع فقهی و توجه به دیدگاههای فقهی و استفتائات مربوطه مؤید لزوم تعیین ارش در این مورد میباشد. ازآنجا که ناتوانی جنسی در زنان، معادل عنن در مردان است، لذا در مقایسه با مردان، میتوان ارش ناتوانی جنسی در زنان را نصف دیه کامل زن و برابر یک چهارم دیه مرد، تعیین نمود. باید گفت در صورت اختلاف میان جانی و مجنیعلیه در خصوص منفعت زائلشده، چنانچه بر اساس مبانی پزشکی و حقوقی و فقهی پس از امتحان و آزمایش و مراجعه به کارشناسان پزشکی قانونی، منفعت زائل شده مشخص نشود، اثبات آن از طریق قسامه میباشد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code