دکترین ادغام و دکترین نمای اجباری در مالکیت ادبی – هنری

نویسنده : معینی، حامد؛ قادری، مریم السادات؛

(‎24 صفحه – از 179 تا 202 )


چکیده:
دکترین ادغام بیانگر این است که اگر ایده و بیان آن ایده ، آنچنان با یکدیگر مرتبط و جداییناپذیر باشند، یعنی تنها یک راه معقول معمولی و قابل قبول برای بیان آن ایده و گنجاندن آن در خلق یک اثر وجود داشته باشد، ایده و بیان آن بر اساس مالکیت ادبی ـ هنری غیر قابل حمایت هستند، زیرا ایده ها از شمول حمایت بر اساس مالکیت ادبی ـ هنری صراحتا مستثنی شده اند و در این مورد خاص ، بیان آن ایده هم از آن ایده ، جداییناپذیر است ، یعنی حمایت از نحوه بیان آن ایده باعث حمایت از خود آن ایده میشود و به منافع عموم تعدی میکند. دکترین نمای اجباری که به عنوان مکمل دکترین ادغام شناخته شده ، مشخصا به موضوعاتی نظیر تصاویر موجود، داستان ها و رمان های مبتنی بر واقعیت ، نمودهای فرهنگ عامه ، مناظر طبیعی، پرداخته و آن ها را از شمول حمایت به دلیل این که آن ها بخشی از عناصر موجود در حوزه عمومی بوده و نمیتوان به وسیله تثبیت کردن بیان آن ها در یک واسط ملموس ، آن ها را در حیطه حقوق انحصاری قرارداد خارج میکند. در این نوشتار سعی شده حدود و ثغور این دو دکترین و چگونگی اعمال آن ها در رویه قضایی کشور ایالات متحده آمریکا که آن دو را به رسمیت شناخته مشخص شود تا بتوانیم از آن ها در نظام حقوقی مالکیت ادبی هنری کشورمان با توجه به معتنا به بودن دعاوی نقض حق فیلمنامه و طرح داستان مورد بررسی قرار دهیم .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code