بررسی پیش نویس معاهده حمایت از اجراهای دیداری – شنیداری سازمان جهانی مالکیت فکری

نویسنده : اسکندری، فهیمه؛ صادقی، محمود؛

(‎38 صفحه – از 111 تا 148 )


چکیده:
برای نخستین بار کنوانسیون رم ١٩٦٧، از اجراکنندگان حمایت کرد، اما ماده ١٩ این کنوانسیون ، حمایت های پیش بینیشده را در ارتباط با اجراهای دیداری ـ شنیداری محدود کرده است . در طرح پیشنهادی پیش نویس معاهده اجراها و آوانگاشت های سازمان جهانی مالکیت فکری ، حمایت از اجراکنندگان به اجراهای دیداری ـ شنیداری نیز تسری یافته بود، اما در متن اصلی معاهده این اجراها از شمول حمایت خارج شدند. از همین رو مجمعی متشکل از اعضا و اتحادیه های وایپو در مارس ١٩٩٧ تشکیل شد. پس از بررسی قوانین ملی و منطقه ای موجود و ارائه طرح های پیشنهادی کشورهای عضو برای این پیش نویس ، از ٧ تا ٢٠ دسامبر ٢٠٠٠ کنفرانسی دیپلماتیک در ژنو برای تهیه و تصویب طرح نهایی پیش نویس حمایت از اجراهای دیداری ـ شنیداری تشکیل شد. در این مقاله طرح اصلی پیشنهادی پیش نویس حمایت از اجراهای دیداری ـ شنیداری سال ٢٠٠٠ و طرح های پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code