بررسی ماهیت و ضوابط حاکم بر دادگاه های درمان مدار مواد مخدر

نویسنده : عباسی، محمود؛ لطفی، احسان؛ پاک طینت، حسن؛

(‎27 صفحه – از 116 تا 142 )


چکیده:
اعتیاد به عنوان یک امری که هنجار اجتماعی و اخلاقی جامعه را مختل میکند در کشورهای مختلف دنیا به عنوان یک پدیدة مجرمانه شناخته شده و با ابزارهای تادیبی از جمله حبس و جزای نقدی و در حد شدید و نهایی خود با مجازات سلب حیات و اعدام مواجه شده و رویکرد کشورها تا سال های اخیر برخورد سخت گیرانه در قالب مجازات های مذکور با معتاد همانند سایر مجرمان بوده است . مع الوصف ، مجازات نیز اهداف مختلفی بالاخص تادیب و اصلاح مجرم دارد و قاعدتا این نیز باید در خصوص معتادان حاکم باشد. بررسیها نشان میدهد که نه تنها اهداف مجازات ها دربارة معتادین به مواد مخدر محقق نشده بلکه روز به روز به تعداد معتادان افزوده شده و اهداف مجازات ها در خصوص معتادین محقق نشده است . لذا رویکرد نوین کشورها تاسیس دادگاه های درمان مدار ویژة معتادین با ساز و کار جدید جهت درمان معتاد و پیش گیری از اعتیاد میباشد که در این مقاله به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code