آگاهی مردان شاغل مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز از قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

نویسنده : عباسیان، لادن؛ عباسی، محمود؛

(‎22 صفحه – از 67 تا 88 )


چکیده:

زمینه و هدف: بیماران مبتلا به اچ.آی.وی در ایران با مشکلات اجتماعی مانند طرد و تبعیض در محل کار مواجهند و عدم آگاهی آنان به ایدز از قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی به عدم توامندی آنان در جهت احیاء حقوق خویش می انجامد. هدف اصلی این مطالعه، تعیین میزان آگاهی مردان شاغل حقوق بگیر مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز مراجعه کننده به کلینیک ایدز بیمارستان امام خمینی تهران از قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی است. روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه 113 نفر بوده که با روش نمونه گیری غیر احتمالی متوالی آسان و در دسترس تعیین و انتخاب و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. یافتهها: اکثر مردان شاغل مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز آگاهی بالایی (9/61 درصد) از قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی داشته و اقلیت ناچیزی (3/5 درصد) از آنان از آگاهی پایین برخوردار بودند. آگاهی اکثر آنان از قوانین و مقررات اصول کار، شرایط کار و خدمات رفاهی و بهداشت کار در سطح بالایی (به ترتیب، 2/75 درصد، 7/86 درصد و 1/61 درصد) قرار داشت. در مقابل، غالب آنان از قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه و مراجع حل اختلاف آگاهی متوسطی (به ترتیب، 3/51 درصد و 2/75 درصد) داشتند. نتیجهگیری: آگاهی از حقوق کار و تأمین اجتماعی به عنوان یک بسته حمایتی شاغلین مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز تلقی می شود. درگیر کردن رسانه های ارتباط جمعی در اطلاع رسانی و اجرای برنامه های آموزشی مربوط به حقوق این بیماران در ارتقاء سطح آگاهی آنان ضروری است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code