جراحی ارتوپدی و مسؤولیت های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده : عباسی، محمود؛ احمدی، احمد؛

(‎28 صفحه – از 13 تا 40 )


چکیده:

مسؤولیت پزشکی نیز مانند هر مسؤولیت دیگری مشتمل بر مسؤولیت مدنی و جزائی است. ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است. تمامی بیماران حق دارند از پزشکان انتظار درمان طبی استاندارد داشته باشند. اما این بدان معنی نیست که پزشکان باید نتیجه درمانی رضایت بخش را برای بیماران تضمین کنند چرا که دخالت عوامل متعدد ممکن است، نتیجه نهایی و قابل پیش بینی درمان را عوض کند؛ لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان یک بیمار ضرورتا به معنی قصور پزشک نیست. متخصص ارتوپدی به مداوای بیماران دچار بیماری های استخوان، مفاصل و ستون فقرات می پردازد. این بیماری ها شامل شکستگی ها و دررفتگی ها، فلج های مادرزادی و اکتسابی، ترمیم زردپی ها و اعصاب محیطی و درمان تومورهای استخوانی می باشند. اما این مسؤولیت سنگین مستلزم خطراتی برای پزشکان و نیز بیماران است؛ لذا بررسی مبنای تقصیر و شرایط تحقق مسؤولیت کیفری جراح ارتوپد با تحول حقوقی در مفهوم مسؤولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1931 حائز اهمیت و موضوع بحث این مقاله است

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code