نسب و ارث جنین آزمایشگاهی

نویسنده : صادقی مقدم، محمد حسن؛

(‎18 صفحه – از 65 تا 82 )


چکیده:
پیشرفت های حوزة ژنتیک و امکان تشکیل پرورش جنین در خارج از رحم طبیعی این سوال را پیش روی دانشمندان فقهی و حقوقی قرار می دهد که جواز یا حرمت این عمل و همچنین تبیین نسب ، محرمیت ، ولایت ، حضانت ، نفقه و ارث پرداخته و سوالاتی از این قبیل را پاسخ دهند. مهم ترین موضوع در این زمینه نحوة شکل گیری و منشا پیدایش جنین است . با تبیین نسب جنین آزمایشگاهی ، موضوع ارث وی نیز روشن می شود. جنین درصورتی که نطفه اش قبل از فوت مورث منعقد شده باشد و زنده متولد شود، از پدر و مادر ژنتیکی خود (صاحبان اسپرم و تخمک ) ارث می برد و نسبتی با دیگران از جمله زن و مرد گیرنده جنین ندارد و از آنها ارث نمی برد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code