ملاک ها و ضوابط ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری در حقوق داخلی و برخی معاهدات و قوانین خارجی

نویسنده : احسنی فروز، محمد؛

(‎28 صفحه – از 243 تا 270 )


چکیده:
در بحث ملاکها و ضوابط ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ، هرچند نوع خسارت از این جهت که قابل مطالبه باشد یا خیر به عنوان ضابطه تقویم ، نقش دارد، نوع خسارت به خودی خود می تواند ملاک و ضابطه ارزیابی هم به شمار آید. با وجود این ، در نظام حقوقی کشورمان ، برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مزبور، ملاک خاصی پیش بینی نشده است . در حالی که در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته اختصاصا چنین ملاکهایی پیش بینی شده ، اگرچه در چند و چون آن ، اختلاف نظر و تشتت آرا هست . بر این پایه ، در نظام های حقوقی مورد مطالعه ، اولا ملاک و ضابطه یکسان برای تقویم تمام انواع نقض ، وجود ندارد؛ ثانیا بسیاری از آنچه که به عنوان ضابطه ارزیابی تلقی می شود در تعیین نوع خسارت هم دخیل می باشد؛ ثالثا ملاکهای مطرح در این حوزه ، آنچنان جامع و مطلق نیست که هرگونه نقض حق ناشی از اموال فکری با هر نوع موضوع و ماهیت را پوشش دهد. ضمن این که تقویم این گونه خسارات ، یک کار حقوقی قضایی صرف هم نمی باشد. بلکه این موضوع علاوه بر جنبه ی حقوقی و قضایی، واجد جنبه های اقتصادی، مالی و حسابداری نیز هست .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code