مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

نویسنده : آل کجباف، حسین؛

(‎32 صفحه – از 139 تا 170 )


چکیده:
با تلاش های جامعه بین المللی برای حمایت از حقوق بشر، قلمروها و عوامل تاثیرگذاری در تحقق حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی یا حق بر سلامتی یکی از حق های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تاکید شده است . سلامت فردی ، به عنوان یکی از مهمترین مولفه های کرامت هر انسانی محسوب می شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . حوزه های مربوط به سلامتی متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف حق مزبور شده است . در اسناد حقوق بشری عمدتا از سلامت جسمی و روانی و بعضا از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است . دولت ها نیز به طور کلی در ارتباط با تامین و تضمین این حق دارای مسئولیت های معینی می باشند. واضح است که دولت ها نمی توانند به طور کامل سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند اما دولت ها می توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی دارد و می توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام های حقوقی توسعه یافته دانست . این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است . در این مقاله به مهمترین جلوه های حق بر سلامت در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته شده است . این مقاله درصدد پاسخ دادن به سوالاتی از قبیل اینکه حق بر سلامتی چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر دارد؟ مفهوم محتوایی و عناصر سازنده این حق چیست ؟ و انواع تعهد دولت ها در قبال این حق چه می باشد؟ روش تحقیق استفاده شده در این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code