قراردادهای نشر در حقوق ایران

نویسنده : آزادبیگی، سمیه؛

(‎32 صفحه – از 77 تا 108 )


چکیده:
یکی از مهم ترین مسائلی که در بخش حقوق مالکیت ادبی ـ هنری وجود دارد بحث قراردادهای انتشار است . مقنن در قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ١٣٤٨ که اصلیترین قانون در این زمینه است اصول حاکم بر این قراردادها را مغفول گذارده که این نقصان بزرگی بر قانون مذکور قلمداد میگردد. فقدان متون قانونی، مولفان و ناشران را دچار سردرگمی کرده و به ویژه مولفان را که غالبا طرف ضعیف این قراردادها محسوب میشوند در اجرای حقوق قانونیشان با مشکل مواجه ساخته است . هدف از نگارش این مقاله آنست که به زبانی ساده تا حد ممکن به پرکردن خلاهای قانونی پرداخته و خواننده را با برخی از نکات حقوقی درخور توجه این قراردادها به شکلی کاربردی آشنا سازیم .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code