حقوق زنان در بارداری و زایمان

نویسنده : نوری زاده، رقیه؛ دانش کهن، عباس؛ باختری اقدم، فاطمه؛

(‎16 صفحه – از 171 تا 186 )


چکیده:

هدف پنجم توسعه هزاره (بهبود سلامت مادران) در کاهش مرگ مادران به 75 درصد تا سال 2015م. خلاصه میشد که در سال 2007م.، رهبران جهان، هدف دیگری را در آن گنجاندند و آن دسترسی جهانی به بهداشت باروری بود. هیچکدام از اهداف دیگر توسعه، بدون ارتقاء حقوق باروری زنان و حفظ سلامت مادران قابل دسترسی نیستند. این مهم نشان میدهد که چرا سیاستگذاران باید به حفظ حیات مادران اولویت داده و برای دستیابی به هدف پنجم توسعه، سرمایهگذاری هدفمند نمایند. نابرابریهای جنسیتی، نظامهای سلامت ناعادلانه، توزیع نامتناسب نیروی انسانی، سیاستگذاری نادرست و در نظرگرفتن اولویت کمتر برای سلامت در مقایسه با سایر بخشها، توزیع نامتناسب امکانات و بودجه که منجر به محرومیت اقلیت و حاشیهنشینها گردد، از مؤلفههای اجتماعی قوی و مؤثر در مرگ مادر میباشند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code