جایگاه منافع عمومی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری

نویسنده : شاکری، زهرا؛

(‎26 صفحه – از 109 تا 134 )


چکیده:
حقوق مالکیت ادبی و هنری برای تشویق مولفان و هنرمندان در مسیر تولید آثار فاخر و موثر بر جریان علمی و فرهنگی به ایجاد انحصار برای صاحبان حق میپردازد، اما ظهور فناوری های جدید، ارتقای مفاهیم حقوق بشری و تغییر در بنیان های حقوقی موجب گردیده است که بسترهای تعدیل در انحصار شکل گرفته و جایگاه منافع عمومی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بازنگری گردد. به طور کلی، محدودیت ها و استثنائات سنتی در قوانین ملی حقوق مالکیت فکری در واکنش به درک نیازهای عمومی به منصه ظهور رسیده اند، اما مصادیق محدود و تفاسیر مضیق از آن ها، بازتاب مقتضی از نقش فعالانه جامعه در تولید آثار آتی و تاکید بر حق دسترسی جامعه ارائه نمینماید. از این رو ایجاد موازنه منطقی میان نیازهای ناشی از منافع عمومی و انگیزه برای مولفان و هنرمندان امری حیاتی است ، این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی تلاش مینماید ضمن مطالعه ساختار حقوق مالکیت ادبی و هنری ، به مطالعه جایگاه بحث منافع عمومی و چالش ها و الزامات حقوقی ناشی از آن بپردازد و سرانجام پیشنهادات مقتضی را ارائه نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code