تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد

نویسنده : سادات اخوی، سید محسن؛

(‎36 صفحه – از 11 تا 46 )


چکیده:
ملاحظه پاره ای از نوشته ها نشان می دهد علاوه بر عدم تفکیک ماهیت حقوقی رابطه پزشک و بیمار از آثار حقوقی آن ، در درون تعهد به عنوان اثر حقوقی مترتب بر ماهیت نیز بین مورد تعهد پزشک و متعلق مورد تعهد او (مستنبط از ملاک صدر ماده ٦٨٣ ق.م ) درهم آمیختگی عجیبی رخ داده است . به نظر ما اولا ـ مورد تعهد را باید ذیل ماهیتی که به عنوان اثر بر آن مترتب است تحلیل کرد. ثانیا ـ تقسیم تعهد به نتیجه و وسیله را که ناظر به مورد تعهد است تنقیح کرد و از تسری دادن آن به متعلق مورد تعهد که تابع نظام دیگری است احتراز نمود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code