بهبود و ارتقای میزان رعایت منشور حقوق بیمار از طریق مداخله آموزش‌محور

نویسنده : اعتراف اسکویی، میرعلی؛ تبریزی، جعفر صادق؛ غریبی، فرید؛ اصغری جعفرآبادی، محمد؛

(‎16 صفحه – از 13 تا 28 )


چکیده:
مطالعات متعدد نشان داده اند که رعایت ابعاد مختلف منشور حقوق بیمار علاوه بر ایجاد محیط درمانی مطلوب و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت ، سبب بهبود نتایج درمانی می گردد، بر این اساس مطالعه حاضر به دنبال بهبود میزان رعایت منشور حقوق بیمار از طریق مداخلات کارا و اثربخش می باشد. این مطالعه از نوع مداخله ای می باشد که در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز و براساس دیدگاه های بیماران به انجام رسید. پس از گذشت یک سال از مداخله و انجام بررسی های ثانویه ، نتایج حاصله با حیطه های هفت گانه روش MP٦ و محورهای منشور حقوق بیمار مطابقت و میزان کاستی های احتمالی مشخص گردید. نتایج به دست آمده پس از اعمال مداخله ، نشان دهنده بهبود قابل توجه در حیطه های هفت گانه روش MP٦ و نیز در میزان رعایت حقوق بیمار می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code