بررسی جرمشناختی خطاهای کیفری پزشکی

نویسنده : رضایی، ناهید؛ عباسی، محمود؛

(‎28 صفحه – از 85 تا 112 )


چکیده:
همواره یکی از نگرانی های عمده کادر درمانی ، وقوع خطاهای کیفری پزشکی است . از آنجایی که چگونگی تعبیه تدابیر و خط مشی های قضایی ، اجرایی ، مدیریتی و… به منظور کاهش حداکثری ضریب احتمال حدوث چنین وقایعی به دغدغه ای مشترک بین سیاست گذاران حوزه قضایی و مدیران حوزه سلامت تبدیل شده است ، پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی نظریات جرمشناختی ، در دو حوزه جرمشناسی نظری و کاربردی به تبیین این مساله بپردازد که «خطای جزایی پزشکی » با کدام دسته از نظریات جرمشناختی قابل تبیین بوده و متعاقبا برای مقابله و پیشگیری از وقوع چنین وقایعی از رهیافت های کدام یک از نظریات موجود در جرمشناسی پیشگیرانه می توان بهره جست و در نهایت برمبنای پژوهش های به عمل آمده در حوزه سلامت ، به تبیین رایج ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری پزشکی کادر درمان «با رویکرد علل محیطی جرم زا در مراکز درمانی » پرداخته و به تبع آن به ارائه راهکارهای مقتضی در راستای تحت الشعاع قرار دادن علل موجد خطای کیفری و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی می پردازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code